IJD

Wat is de IJD?

IJD is een dynamische jeugdwerkorganisatie binnen de Vlaamse katholieke kerk, die inzet op jongerenwerkingen vanuit het christelijke geloof om bij te dragen tot het persoonlijke en collectieve geluk van mensen. Groepen zijn hiervoor de bevoorrechte context.

IJD heeft afdelingen in alle provincies. IJD Brussel staat ten dienste van de Brusselse parochies voor alles wat te maken heeft met Nederlandstalige jongerenpastoraal. Concreet nemen we de vragen ter harte van mensen die zich (willen) engageren voor jongeren. We ondersteunen de plaatselijke plussersgroepen (leeftijd +10), o.a. door het aanreiken van spelmethodieken telkens binnen een nieuw jaarthema. Door regelmatig contact met de begeleiders van die groepen en door zelf langs te gaan op hun activiteiten proberen we de vinger aan de pols te houden, kunnen we reageren op specifieke vragen en houden we rekening in ons vormingsaanbod met de bestaande noden. We dragen ook ons steentje bij aan de animator-, hoofdanimator-, en instructeurscursus, die vanuit IJD georganiseerd worden, en we proberen Brusselse jongeren hiervoor warm te maken.

Naast deze ondersteunende rol organiseert bieden we ook meerdaagse vakantie-initiatieven aan, zowel in binnen- als buitenland, zoals het Pluskamp, een reis naar Taizé of de Wereldjongerendagen.

We zijn ook heel actief binnen de Brusselse studentenpastoraal met onze wekelijkse jongerenavonden die we organiseren in studentenhuis Ruach in de Brusselse Begijnhofwijk.

Door de aard van de activiteiten die we ondersteunen of zelf organiseren, proberen we ruimte te scheppen voor jongeren om een open gesprek aan te gaan rond geloof, om hun persoonlijk geloof te verdiepen of in vraag te stellen en om nieuwe vriendschapsbanden te smeden. We hopen dat jongeren uiteindelijk vanuit een eigen weerbare christelijke identiteit en met respect voor de eigenheid van anderen geëngageerd kunnen bijdragen tot de opbouw van een actief pluralistische samenleving.

Vragen?

Contacteer IJD Brussel:

Foto’s © Nele Huyck